Under anställningsintervjun

Reklam

Var beredd

Många chefer fruktar anställningsintervjun eller förbereder sig åtminstone inte tillräckligt inför den. Vissa människor klarar processen relativt lätt, medan andra misslyckas på grund av bristande förberedelser och utbildning på detta viktiga område. För att hitta den bästa kandidaten för ditt företag måste du vara väl förberedd och ta alla frågor som ställs på allvar.

Reklam

CHECKLISTA

Om du är anställningsansvarig och ska genomföra en anställningsintervju är en av de viktigaste sakerna du kan göra att ta fram en checklista för anställningsintervjuer. Detta är ett verktyg som du bör använda dig av eftersom det gör det möjligt för dig att sortera bort de personer som helt enkelt inte har de färdigheter eller förmågor som krävs för jobbet.

Inrätta ett kontor eller ett mötesrum. Förbered papper och stäng av mobilen innan du tar emot kandidaten.

Välkomna kandidaten på ett vänligt och välkomnande sätt. Börja samtalet med småprat och erbjud kandidaten något att dricka.

Berätta för kandidaten hur intervjun kommer att gå till och vad ni kommer att gå igenom.

Presentera dig själv, ditt företag och din avdelning.

Be kandidaten att presentera sig själv och berätta om sig själv:

  • Utbildning
  • Arbetslivserfarenhet
  • Fritidsaktiviteter

Fråga varför kandidaten har sökt tjänsten.

Förberedda frågor.

Beskriv det aktuella jobbet för kandidaten. Lämna utrymme för kandidatens frågor.

Här frågar du:

  • Vad är ditt lönekrav?
  • När kan du börja?
  • Be om referenser

Berätta vad nästa steg är när det gäller fler intervjuer, feedback osv.

  • Fråga kandidaten om han eller hon har några ytterligare frågor.
  • Varför ska vi välja dig för tjänsten?
  • Om du inte får jobbet, vad gör du då?

Tacka kandidaten för hans/hennes tid och intresse.

Anställningsintervjun

Läs vidare nedan för att få en inblick i fler tekniker för en lyckad anställningsintervju.

Reklam

Tips för anställningsintervjun

Hitta fler tips, frågor och svar för din anställningsintervju