Job interview frågor som arbetsgivaren kan ställa

Goda exempel på frågor för job interview

Job interview frågor är mycket viktiga. De är utformade för att antingen testa en kandidats tekniska eller analytiska färdigheter eller för att testa hans/hennes karaktär, värderingar och vanor. De ska få kandidaten att prata, uttrycka sina tankar och förhoppningsvis uttrycka sina bästa möjliga egenskaper och kvaliteter.

Exempel på frågor för en job interview är: Var ser du dig själv om 3-5 år, vilka är dina framtida mål, vilka är dina löneförväntningar och förstår du arbetsbeskrivningen?

Exempel:

Var ser du dig själv om 3-5 år?

Det bästa sättet att besvara frågan är att fokusera på vad du hoppas uppnå med tjänsten. Beskriv hur ni planerar att uppnå dessa mål under de kommande åren. Förklara hur de kommer att bidra till din karriär och dina arbetsresultat och hur de kommer att gynna arbetsgivaren. Om ditt svar är realistiskt kan du vara säker på att det kommer att göra ett gott intryck på arbetsgivaren.

Vilka är dina framtida mål?

Dina långsiktiga mål bör överensstämma med företagets mål. Det bästa sättet att svara på den här frågan är att fokusera på din karriärväg och hur du planerar att uppnå den. Se till att du fokuserar på den aktuella tjänsten du söker och visa att du är villig att ta på dig ytterligare roller och ansvar, till exempel för att utöka dina kunskaper och din exponering.

Vilka är dina löneförväntningar?

Arbetsgivarna vill veta vilka löneförväntningar du har för det jobb du söker och om de, som arbetsgivare, kan uppfylla dem utifrån din erfarenhet, utbildning och kompetens.

Förstår du arbetsbeskrivningen?

Huvudpoängen med frågan är att arbetsgivaren vill veta om kandidaten kan förstå arbetsbeskrivningen, inklusive de uppgifter och krav som är kopplade till den. Arbetsgivaren ber vanligtvis kandidaten att förklara sin förmåga att utföra jobbet i tre enkla punkter:

Är du kapabel att utföra uppgifterna?

Vilka är dina mål och hur ska du uppnå dem?

Hur kommer du att lyckas i den här tjänsten?

Kom ihåg att arbetsbeskrivningar inte täcker alla detaljer om en tjänst. Arbetsgivaren vill veta att du är intresserad av tjänsten, så fråga om eventuella krav som du kanske har förbisett. Genom att ställa frågor visar du också att du är uppmärksam och intresserad av tjänsten.

  • Dela det här inlägget