Förberedelser inför jobbintervjun

Reklam

ÄR DU FÖRBEREDD?

Att förbereda sig inför jobbintervjun är en viktig del för att få det jobb du vill ha. Det första intrycket är avgörande när du går på en jobbintervju, och det är din prestation under intervjun som avgör om du får jobbet.

Förberedelser är vanligtvis en av de mest nervpirrande delarna av jobbsökandet. Som tur är finns det några enkla tekniker som kan göra processen mycket enklare. Den absoluta nyckeln till en lyckad jobbintervju är att vara väl förberedd.

Reklam

CHECKLISTA

Vi har sammanställt den här checklistan för att ge dig en översikt över vad du ska tänka på när du förbereder dig för ett möte med en potentiell arbetsgivare.

Innan du går på intervju med ett visst företag är det viktigt att veta vad det arbetar med. När du undersöker ett företag bör du ta reda på vilken typ av tjänster eller varor företaget erbjuder.

Det kan hjälpa dig att förbereda rätt frågor till rätt personer. Du kanske också upptäcker att ni har något gemensamt som kan bidra till en bra dialog under intervjun.

Dina frågor kan hjälpa dig att avgöra om det här är rätt jobb för dig. Se till att du har skrivit ner dina intervjufrågor i förväg.

Ha framgångsrika berättelser från ditt tidigare arbete som lyfter fram dina styrkor. Känn dessutom till dina svagheter så att du kan visa att du är självsäker.

Det är en fördel att veta vad du ska svara på några av de frågor som företaget kan ställa till dig. Det kommer att göra hela upplevelsen mycket trevligare för dig.

Skriv ner kontaktuppgifter till dina referenser och ta med dem till intervjun. Kom ihåg att informera dina referenspersoner innan du lämnar ut deras kontaktuppgifter.

Ta med kopior av ditt CV till intervjun. Det är bäst att alltid ha några extra kopior till hands för att ge dem till potentiella arbetsgivare.

Du bör alltid klä dig lämpligt för den typ av jobb du söker. Genom att klä dig på lämpligt sätt visar du respekt för dig själv och din framtida arbetsgivare.

Känn till rutten och hur lång restid du behöver för att komma fram i tid.

Det är viktigt att du får en god natts sömn före intervjun. Det kan hjälpa dig att vara mer fokuserad och känna dig bekvämare.

JOBBINTERVJUN

Läs vidare nedan för att få en inblick i fler tekniker för en lyckad jobbintervju.

Reklam

Tips för jobbintervjun

Hitta fler tips, frågor och svar för dina förberedelser