Hur en jobinterview går till

Tips, frågor och svar för din jobinterview

Reklam

Vad är en jobinterview?

En jobinterview, även kallad jobbintervju eller anställningsintervju, är en interaktion mellan en person som vill ha ett jobb och en person som anställs, för att bedöma om personen ska anställas.

 

Skillnaden mellan jobbintervju och anställningsintervju

Skillnaden mellan en jobbintervju och en anställningsintervju beror på vilken sida av skrivbordet du sitter på under intervjun. En jobinterview är en jobbintervju för arbetssökande och en anställningsintervju för arbetsgivare.

En typisk struktur för en jobbintervju är följande:

  • 5 minuter

    Välkommen och småprat

  • 15-25 minuter

    Presentation och frågor till kandidaten i förhållande till jobbet.

  • 5-15 minuter

    Kandidaten har möjlighet att ställa frågor och avrunda intervjun.

Reklam

De flesta intervjuer följer ett allmänt mönster och tar 30-45 minuter, även om vissa kan vara längre.

Reklam

Tips

Tips, frågor och svar varje vecka